Visie en werkwijze

Het inschakelen van externe begeleiding beoogt over het algemeen het beter realiseren van concrete doelen.

Als begeleider onderzoek ik -samen met de klant- zorgvuldig de vraag en besteed ik aandacht aan het vastleggen van werkafspraken en te behalen resultaten. Hierbij richt ik mij op de verbinding tussen de doelen van de organisatie en de kwaliteiten van de mensen. Kernwaarden voor mij zijn: zakelijkheid en integriteit, verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid, acceptatie en respect.

Ieder mens heeft de eigen -unieke- levensweg te gaan en daarin een eigen leerproces te doorlopen. Door bewustwording van eigen kracht, drijfveren en gedragspatronen te groeien naar een nieuw evenwicht.

Als begeleider wil ik daar graag aan bijdragen door -naast het bieden van handvatten om te komen tot oplossingen op de korte termijn- te helpen onderliggende patronen te onderzoeken, blokkades weg te nemen en kwaliteiten te versterken.

Organisaties zijn complexe systemen met een eigen geschiedenis en dynamiek. Elk individu in die organisatie brengt daar de dynamiek van zijn of haar persoonlijke systeem in. Voor het bereiken van de doelen van de organisatie is het dan ook van belang dat de mensen in die organisatie groeien in de bewustwording van hun persoonlijke dynamiek en beter leren onderscheiden wat 'van henzelf' en wat 'van de organisatie' is.

Als begeleider help ik inzicht te krijgen in de krachten die in de organisatie werkzaam zijn. Ik help de organisatie verantwoordelijkheden daar te leggen waar ze horen. Ik ondersteun mensen in het nemen van hún verantwoordelijkheid.

volgende >

© 2004 by Sinx Design